Tutorials

Chào mừng các bạn, tôi viết vài hướng dẫn ở đây từ kinh nghiệm trong công việc liên quan tới tính toán khoa học vật liệu. Tôi hi vọng chúng sẽ giúp ích một phần cho công việc của các bạn. Các hưỡng dẫn sẽ được cập nhập thường xuyên tại trang blog cá nhân của tôi.

——————————————————————————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s