About Me

Chào tất c1ả các bạn đã quan tâm tới blog cá nhân của tôi. Tên tôi là Nguyễn Tuấn Hưng, phiên dịch theo tiếng Nhật là グエン タン フン. Tôi hiện nay đang là nghiên cứu sinh trong chương trình lãnh đạo đa ngành vật liệu tại trường Tohoku, Nhật Bản (http://m-dimension.tohoku.ac.jp/). Tôi cũng đang một thành viên trong lab vật lý lý thuyết của GS Saito (http://flex.phys.tohoku.ac.jp/). Lĩnh vực nghiên cứu chính của tôi hiện nay là cơ bắp nhân tạo và nhiệt điện dựa trên vật liệu nanô.  Nếu bạn muốn biết cụ thể hơn, xin vui lòng ghé thăm web cá nhân của tôi: http://flex.phys.tohoku.ac.jp/~nguyen/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s