htop: Ứng dụng theo dõi các process với thời gian thực

Đa số người dùng Linux đều quen thuộc với lệnh “top” để theo dõi số lượng CPU và RAM đang được sử dụng. Tuy nhiên nếu các bạn chuyển sang dùng lệnh “htop”, các bạn sẽ ít khi sử dụng lại lệnh “top”. Tại sao? cả hai lệnh trên đều cùng một mục đích là theo dõi hệ thống với thời gian thực, “top” là lệnh mặc định trong Linux tuy nhiên nhược điểm của nó là quá nghèo nàn, các thông số quá kỹ thuật khó theo dõi, trong khi đó “htop” khắc phục được những nhược điểm này. Trước khi đi vào chi tiết sử dụng lệnh “htop”, các bạn có thể nhìn nhanh sự khác biệt trong màn hình hiển thị của lệnh “htop” và “top” trong hình 1.

htop-top
Hình 1: Sự khác nhau trong màn hình hiện thị giữa lệnh top (bên trái) và lệnh htop (bên phải).

Cài đặt ứng dụng htop

Khác với lệnh top, lệnh htop không có trong mặc định của Linux, do đó các bạn cần một bước đơn giản sau đây để cài đặt:

$sudo apt-get install htop

Hoặc đối với hệ điều hành Mac:

$brew install htop

Màn hình hiển thị

Màn hình hiển thị của lệnh htop bao gồm ba phần như trong hình 2:

  1. Phần đầu bao gồm thông tin của tất cả các CPU, RAM, bộ nhớ đệm Swap, số lõi đang sử dụng.
  2. Phần thân hiện thị các chương trình đang chạy trên máy chủ
  3. Phần dưới cùng hiện thị các lựa chọn cài đặt trong ứng dụng htop
htop1
Hình 2: Màn hình hiển thị của htop

Để hiển thị màn hình của lệnh htop, từ terminal gõ lệnh:

$htop

Để thoát màn hình hiển thị của lệnh htop, nhấn phím “q” hoặc click con trỏ chuột vào chữ “Quit” ở phần dưới cùng của màn hình hiển thị.

Để tùy biến màn hình khi sử dụng lệnh htop, click con trỏ chuột vào chữ “Setup” ở phần dưới cùng của màn hình. Tại của sổ của màn hinh Setup, các bạn có thể tùy biến màn hình hiển thị, như hiện thị bộ nhớ, màu nền, … Sau khi tùy biến xong các bạn click con trỏ chuột vào chữ “Done” ở phần cuối của cửa sổ Setup.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s