Sublime Text 2 trên Mac OS

Trong bài trước tôi có hướng dẫn sử dụng Sublime Text 2 trên hệ điều hành Windows. Trong bài này tôi sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng Sublime Text trên Mac OS. Trên Mac OS có sẵn công cụ biên dịch code rất mạnh như Xcode, tuy nhiên cá nhân tôi thích Sublime Text bởi nó hỗ trợ một thư viện add-on khổng lồ từ packagecontrol.io.

– Bước đầu tiên bạn cần tải Sublime Text về phần mềm tại địa chỉ:http://www.sublimetext.com/, hiện tại có bản Sublime Text 2.0.2 và bản Sublime Text 3.0, bạn nên chọn bản Sublime Text 2.0.2 vì không có quá nhiều khác biệt trong hai bản này, trong khi Sublime Text 2.0.2 được đánh giá rất ổn định, phần mềm là mất phí, tuy nhiên bản có thể dùng bản chưa dùng thử với đầy đủ tính năng và không bị hạn chế thời gian.

– Bước tiếp theo là bạn cài đặt Package Control, đây là một công cụ quản lý các plugin của Sublime Text. Nó giúp bạn tìm kiếm, cài đặt, nâng cấp và xóa các plugin. Vì vậy nó là plugin đầu tiên bạn cần cài đặt.

Việc cài đặt Package Control cũng rất đơn giản:

  • Tải gói Package Control.sublime-package
  • Chép Package Control đã tải về vào thư mục Installed Packages tại: Library/Application Support/Sublime Text 2/Installed Packages/ (chú ý: đường link là sự khác biệt chính giữa Mac OS và Windows, còn lại các thao tác là giống nhau).
  • Khởi động lại Sublime Text.

Sau khi cài đặt Package Control: Từ menu của ST chọn Preferences -> Package Control (hoặc tổ hợp phím Ctrl + Shift + p), hộp thoại xuất hiện, chọn Package Control: Installed Packages, sau đó một hộp thoại mới xuất hiện bạn có thể gõ tên plugin muốn cài đặt. Ngoài ra còn rất nhiều lựa chọn như Package Control: Remove Packages (xoá các plugin đã cài đặt).

– Bước tiếp theo là bạn cài đặt các plugin mà bạn muốn, bạn nên tham khảo tại https://packagecontrol.io/browse/popular để xem những plugin phổ biến. Một số plugin hay dùng như sau bao gồm có: SublimeLinterEmmet,
SideBarEnhancementsSublimeCodeIntelBracketHighlighterHTML5Alignment. Để cài đặt bạn chỉ cần gõ tên của chúng trong hộp thoại Package Control: Installed Packages và để gỡ bỏ bạn gõ tên chúng trong hộp thoại Package Control: Remove Packages.

– Bước cuối cùng là bạn cài đặt giao diện cho Sublime Text, theo tôi thì giao diện mặc định của Sublime Text khá nhàm chán, trong khi code là công việc bạn phải nhìn nhiều vào của sổ lệnh, vì vậy nếu giao diện thay đổi theo gu của bạn thì vẫn tốt hơn. Một số giao diện phổ biến là Theme – Soda (hình 1), hoặc Theme – Phoenix … Để sử dụng giao diện bạn cần cài đặt người dùng như sau: Từ menu của Sublime Text 2 chọn Preferences -> Setting – Users bạn sao chép đoạn code sau:

{
"color_scheme": "Packages/Theme - Reeder/EarthsongLight.tmTheme",
"font_size": 11.0,
"ignored_packages":
[
"Vintage"
],
"theme": "Reeder.sublime-theme"
}

Ở đây tôi sử dụng Theme – Reeder, bạn chỉnh sửa tên trong các dòng lệnh trên tuỳ theo bạn tử dụng giao diện.

Hình 1: Giao diện Soda trong Sublime Text.
Hình 1: Giao diện Soda trong Sublime Text.

– Trong trường hợp bạn thường xuyên sử dụng Terminal và muốn sử dụng Sublime Text thông qua Terminal, bạn có thể làm như sau:
Từ cửa sổ Terminal bạn tạo đường dẫn như sau:
- sudo ln -s "/Applications/Sublime Text 2.app/Contents/SharedSupport/bin/subl" /usr/local/bin/sublime
Nếu bạn muốn sử dụng lệnh sublime là trình biên tập trong nhiều lệnh khác nhau thì trong file .bash_profile bạn cần thêm dòng sau:
- export EDITOR='sublime -w'
Để kểm tra Sublime Text có hoạt động không, trong của sổ Terminal bạn có thể gõ lệnh sau:
- sublime --help

Chú ý: Có rất nhiều các plugin khác các bạn có thể cài đặt trong Sublime Text 2. Tuỳ thuộc môi trường làm việc của bạn, nếu môi trường lập trình web với các ngôn ngữ PHP hay HTML, bạn sẽ cần thêm những plugin khác hữu ích dàng riêng cho việc soạn thảo các ngôn ngữ như vậy.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s