Vẽ đồ thị chất lượng cao bằng Latex

Tại sao cần “Vẽ đồ thị chất lượng cao bằng Latex”?

– Thứ nhất: Khi viết các công bố khoa học, hoặc khi bạn thuyết trình chẳng hạn, các đồ thị là rất quan trọng. Đặc biệt các file đồ thị cần yêu cầu ở định dạng vector (nghĩa là bạn có thể phóng to đồ thị bạn hàng trăm lần mà nó vẫn phải nét căng).
– Thứ hai: Có rất nhiều phần mềm để vẽ đồ thị chất lượng cao như đề cập ở trên, tuy nhiên cần phải trả rất nhiều tiền để mua bản quyền như phần mềm Origin chẳng hạn. Vậy giải pháp là nên chọn các phần mềm miễn phí như R, Guplot, và Latex. Trong đó Latex là rất phổ biến để soạn thảo trong toán học, vật lý. Vậy tại sao chúng ta không vẽ đồ thị bằng chính Latex.

Yêu cầu ở đây là bạn đã dùng được tốt Latex rồi, nên tôi sẽ bắt đầu bằng một ví dụ luôn:
—————————————————————-
VD1: Vẽ phương trình bậc hai y=x^2-x+4.
—————————————————————-
Code tex:

\documentclass{standalone}
\usepackage{pgfplots}
\pgfplotsset{compat=newest}
\begin{document}
\begin{tikzpicture}
 \begin{axis}[
  xlabel=$x$,		 
  ylabel={$f(x)=x^2-x+4$},
  minor x tick num={1}, 		
  minor y tick num={1},
  ymin = 0, ymax=40,		 
  ytick={0,10,20,30,40},
 ]
 \addplot[color=blue, mark=*]{x^2-x+4};
 \end{axis}
\end{tikzpicture}
\end{document}

– Dòng thứ nhất sử dụng “standalone” sẽ cho kết quả đồ thị và page khớp nhau. Nếu bạn sử dụng “article” sẽ cho kết quả đồ thị trên một page A4 (sẽ thừa khoảng trống nếu đồ thị của bạn nhỏ hơn page A4).
– Dòng thứ hai là gói “pgfplots” để vẽ đồ thị trong Latex (còn một số gói khác để vẽ đồ thị trong Latex, nhưng gói pgfplots rất hiệu quả và được sử dụng nhiều).
– Đối với lệnh \addplot các bạn cần chú ý có 3 tuỳ chọn như sau: \addplot {} – vẽ với chế độ tự động hoàn toàn, \addplot + [] {} – một phần tự động kết hợp với tuỳ chọn trong [], và \addplot [] {} – chỉ sử dụng với chế độ vẽ tuỳ chọn trong [].

Kết quả là bạn sẽ thu được đồ thị như sau.

ham_bac_haiFile download: đồ thị với chất lượng cao (các bạn có thể phóng to max độ phân giải) [pdf]
Các bạn có thể tham khảo thêm rất nhiều thư viện cho pgfplost tại link sau: http://pgfplots.sourceforge.net/gallery.html

3 comments

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s