Lệnh “nohup” trong linux (hữu ích khi bị cúp điện)

Useful linux tools

Đối với những ai sử dụng các siêu máy tính hay máy chủ đều thường thông qua giao thức SSH.  Các máy chủ thường ít khi mất điện, tuy nhiên trường hợp các máy con bị ngắt điện hoặc mất mạng đột ngột rất có thể bạn sẽ gặp phải. Vậy bạn sẽ làm gì trong trường hợp này, ngồi và nhìn chương trình bị ngắt theo, hay thở ngắn than dài?. Câu trả lời rất đơn giản đó là sử dụng tiện ích nohup, nó sẽ giúp chương trình của bạn vẫn chạy kể cả khi bạn thoát hoặc bị thoát khỏi cửa sổ Shell.

Cú pháp:

$ nohup command-name &

trong đó:

  • command-name: là chương trình hoặc kịch bản bạn muốn thực thi.
  • &: nohup không tự động chạy ẩn chương trình, do đó muốn chạy ẩn chương trình cần sử dụng &.

Ví dụ:

– Truy cập vào máy chủ:

$ ssh user@iccms.server.com

– Chạy một kịch bản chương trình bất kì:

$ nohup vasp.sh &

– Thoát khỏi máy chủ bằng cách nhập exit hoặc nhấn tổ hợp phím CTRL + D:

$ exit

Mọi thứ là dễ dàng và an toàn. Chúc các bạn có thêm được một lệch hữu ích. 😀

2 comments

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s